Achtergrond en missie

Pathologie-DNA is een initiatief van pathologen en managers van de laboratoria voor Pathologie van drie ziekenhuizen: Jeroen Bosch Ziekenhuis (Den Bosch), St. Antonius Ziekenhuis (Nieuwegein) en Rijnstate (Arnhem).
De maatschappen Pathologie van de drie ziekenhuizen ambiëren en zochten een intensieve en structurele samenwerking. Dit met het oog op diverse ontwikkelingen binnen de zorg, de financiering van de zorg en de maatschappelijke context waarbinnen ziekenhuizen, en in het bijzonder laboratoria voor Pathologie moeten werken. Deze ambitie werd onderschreven door de betrokken Raden van Bestuur en de Medische Staven van genoemde ziekenhuizen. Op 1 januari 2013 fuseerden de maatschappen Pathologie van de drie ziekenhuizen tot de maatschap Pathologie-DNA. Op 24 oktober 2014 werd vervolgens de samenwerkingsovereenkomst van de laboratoria voor Pathologie en de maatschap Pathologie DNA door alle betrokken partijen bekrachtigd. Op 1 januari 2015 werd de rechtsvorm van de maatschap gewijzigd in Pathologie-DNA B.V.

Missie: een efficiënter en kwalitatief beter laboratoriumproces realiseren door

 • de inzet van geavanceerde, up-to-date diagnostische technieken met behulp van gezamenlijk aangeschafte apparatuur
 • uitgebreide onderlinge consultatie en het vergelijken van onderzoeksresultaten
 • jaarlijkse audits met betrekking tot uit te voeren kritische werkzaamheden
 • uniformering van verslaglegging en het opzetten van een database met de resultaten
 • ISO 15189 geaccrediteerde kwaliteitssystemen
 • het aanbieden van huisartsendiagnostiek
 • Pathologie-DNA-breed afgesproken en gehanteerde protocollen
 • uniforme werkwijzen binnen de drie laboratoria
 • een optimale verhouding van personele inzet en moleculair biologische bepalingen
 • een gegarandeerde en gereduceerde doorlooptijd
 • panels met specifieke aandachtsgebieden
 • de continuïteit van de bepalingen en beoordelingen
 • de optimale aansturing door moleculair biologen
 • het bieden van opleidingsplekken aan artsen en analisten