Bestuurswisseling Pathologie-DNA B.V.  

Onlangs heeft er een wijziging in de bestuurssamenstelling van Pathologie-DNA B.V. plaatsgevonden. Met ingang van 11 december 2019 heeft Peet Nooijen de functie van penningmeester overgenomen van Carolien Bronkhorst. Peet Nooijen is benoemd voor een periode van 3 jaar.

Carolien Bronkhorst verlaat het bestuur vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn. Het bestuur dankt Carolien Bronkhorst voor het vele werk dat zij als penningmeester heeft verzet en voor haar betrokkenheid als bestuurder in de opbouwfase van Pathologie-DNA B.V. tot de organisatie die het nu is. Wij wensen Peet Nooijen veel succes!