Dr. Joanne Verheij, patholoog ('s-Hertogenbosch) 

Bijzonderheden:

 

Bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Hepatologie (NVH) sinds 2013

Redactielid “Lever” van de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie (NVH) sinds 2014

Bestuurslid Dutch Hepatocellular Carcinoma Group (DHCG), 2014-2015

Lid Wetenschappelijke Adviesraad Nationale Hepatitisdag 2014-2017

Lid commissie beroepsvisitatie Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP)

Lid Dutch Hepatocellular Carcinoma Group (DHCG)

Lid Dutch Pancreatic Carcinoma Group (DPCG)

Lid European Society of Pathology (ESP)

Lid European Association Study of the Liver (EASL)

Lid American Association Study of the Liver (AASLD)

Lid Nationale NAFLD (‘non alcoholic fatty liver disease’) Werkgroep sinds 2014

Coördinator en moderator maandelijkse bijeenkomsten landelijk leverpanel AMC, Amsterdam vanaf 01-01-2013 (zie www.leverpathologie.nl)

 

Opleidingen:

1992-1999 Geneeskunde studie (Université Catholique de Louvain (UCL), Brussel, België)

1999-2004 PhD-traject Intensive Care (VU Medisch Centrum, Amsterdam)

2004-2008 Opleiding pathologie (VU Medisch Centrum, Amsterdam

2006 Promotie, titel proefschrift: Heart and lung function in the critically ill and the effect of fluid loading (afdelingen Intensive Care en Nucleaire Geneeskunde, VU Medisch Centrum, Amsterdam).