Dr. Karel Kuijpers, patholoog (Nieuwegein) 

" Het dynamische samenwerkingsverband van de laboratoria voor Pathologie en de maatschappen Pathologie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein en Rijnstate, is een logische reactie op de veranderingen in de gezondheidszorg die elkaar steeds sneller opvolgen."

Na zijn promotie op een immunologisch onderzoek aan het Centraal Laboratorium voor de Bloedtransfusiedienst volgde Karel Kuijpers (1959) de opleiding tot patholoog in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. Hierna werkte hij als patholoog in het Leijenburg Ziekenhuis en sinds 2005 in het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein. Momenteel vervult hij de functie van medisch manager.

Aandachtsgebieden 

Gastro-intestiniale pathologie

Gyneacopathologie

Hepatopathologie

Nefropathologie

Urogenitale pathologie