Dr. Kees Seldenrijk, patholoog (Nieuwegein) 

De fusie tot de in Nederland grootste (supraregionale) maatschap Pathologie biedt mogelijkheden om verder te subspecialiseren wat de patiëntenzorg ten goede zal komen.”

Kees Seldenrijk (1957) volgde zijn opleiding in het Westeinde Ziekenhuis te Den Haag en het VUmc te Amsterdam, waarna hij vijf jaar op de afdeling Pathologie SSDZ te Delft als hoofd van de afdeling Pathologie en als opleider Pathologie werkzaam was. Sinds 1995 is hij werkzaam in de maatschap Pathologie in het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein waar hij gedurende circa tien jaar functioneerde als medisch manager. Daarnaast leverde hij als opleider gedurende circa vijftien jaar een bijdrage aan de opleiding Pathologie. Hij hoopt als lid van de stuurgroep en maatschapsbestuurslid mede richting te kunnen geven aan de verdere ontwikkeling van de sinds 14 maart 2013 gefuseerde maatschap. Kees Seldenrijk promoveerde in 1991 op “idiopathic chronic inflammatory bowel disease: aetiological, immunological and histopathological aspects”.

 

Publicaties-->

Aandachtsgebieden 

Bot- en weke delen pathologie

Gastro-intestinale pathologie

Pulmonale pathologie