Immunohistochemie 

Immunohistochemie heeft tot doel specifieke cel- en weefselbestanddelen op basis van immunologische kenmerken voor diagnostische dan wel therapeutische doeleinden aan te tonen. Als immunologisch onderzoek op histologisch materiaal (weefsels) respectievelijk cytologisch materiaal (cellen) wordt uitgevoerd, wordt gesproken over immunohistochemie respectievelijk immunocytochemie. Dit is een aanvullend onderzoek. Het wordt door de patholoog aangevraagd als het routineonderzoek niet voldoende aanwijzingen geeft voor een bepaalde diagnose.

 

Immunologisch onderzoek kan onder andere specifieke tumoren aantonen. Dit gebeurt door middel van antilichamen (eiwitten die het lichaam produceert om zieke cellen op te ruimen) die zich binden aan een specifiek targeteiwit, het antigen. Een tumor wordt gekenmerkt door deze specifieke eiwitten, waardoor bepaald kan worden om welke tumor of uitzaaiingen het gaat. Daarnaast kan ook de agressiviteit van een tumor worden bepaald en of een hormonale therapie kan helpen bij de behandeling. De antigen-antilichaam binding wordt zichtbaar gemaakt en onder de microscoop bekeken door de patholoog die een uitslag afgeeft. Aan de hand van de uitslag bepaalt de behandelend arts of er verdere medische onderzoeken of therapeutische behandelingen nodig zijn. Immuunhistochemisch en immuuncytochemisch onderzoek kunnen specifieke tumoren dan wel specifieke kenmerken (hormoonreceptoren) aantonen. Dit is van belang is voor het kiezen van de juiste therapie.

Technieken 

-Immuunpathologie

-Immuunfluorescentie

-Her-2-Neu

-In situ hybridisatie

-Fluorescentie in situ hybridisatie

-Flow cytometrie