Kees Seldenrijk neemt na 25 jaar afscheid als patholoog 

Kees Seldenrijk heeft na 25 jaar afscheid genomen als patholoog op onze locatie in Nieuwegein en bereidt zich voor om een nieuwe carrière te starten als mediator. Kees stond samen met een aantal collega pathologen van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch en het Rijnstate in Arnhem aan de wieg van Pathologie-DNA. Kernbegrippen voor de samenwerking waren en zijn nog steeds onderling vertrouwen, wederzijds respect en vergelijkbaar ambitieniveau. Schaalvergroting, samenwerking en innovatie is volgens Kees noodzakelijk om diagnostiek van een kwalitatief hoogwaardig niveau te leveren.

 

Kees gaat zeker niet stilzitten. Hij heeft inmiddels zijn mediation opleiding afgerond en wil zijn organisatorische ervaring die hij opgedaan heeft in de gezondheidszorg benutten in zijn nieuwe rol als mediator.

Daarnaast begeleidt hij een aantal assistenten in promotietrajecten. Verder blijft hij participeren in het Landelijk Adviesorgaan Neoplasie Slokdarm waarbij hij betrokken is bij digitale consulten en bij wetenschappelijke onderzoekstrajecten. Ook wil hij zijn kennis en ervaring graag overdragen in het buitenland, zo is hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van de pathologie in Georgië samen met een bevriende collega patholoog. En als er nog wat tijd over is samen met zijn partner Nicole mooie fietstochten te maken, één van de vele passies van Kees.