Immunologie

Met immunohistochemie tonen we specifieke eiwitten (antigeen) aan die aanwezig zijn in cellen en weefsels. Deze analyse kan behulpzaam zijn bij het stellen van een diagnose of voor het bepalen van de therapie. Immunohistochemie is het onderzoek verricht op histologisch materiaal (weefsel)logisch onderzoek en immunocytologie is het verrichten van immunologisch onderzoek op cytologisch materiaal (losse cellen). Pathologen vragen deze aanvullende test aan in aanvulling op routine kleuringen.

Met immunologisch onderzoek is het onder andere mogelijk om specifieke tumoren te identificeren. De methode is gebaseerd op antilichamen, dit zijn eiwitten die specifiek kunnen binden aan doeleiwitten, de antigenen. Veel tumoren bevatten kenmerkende antigenen. Hierdoor is het mogelijk om bij gemetastaseerde ziekte een uitspraak te doen van welke primaire tumor de uitzaaiing afkomstig is. Ook is het bij een aantal tumoren mogelijk een indicatie te geven van de agressiviteit van de tumor door middel van immunohistochemisch onderzoek. De antilichamen die zich aan specifieke eiwitten hebben gebonden zijn zichtbaar te maken met een kleurstof zodat de patholoog deze onder de microscoop kan beoordelen welke eiwitten zich op en in de tumorcellen bevinden. Op basis van dit resultaat kan de clinicus beslissen welk aanvullend medisch onderzoek nodig is of een therapie bepalen. Het aantonen van hormoonreceptoren in tumorcellen is een voorbeeld van immunokleuringen ten behoeve van therapiekeuze.

foto immunologie
  • Immuunpathologie
  • Immuunfluorescentie
  • In situ hybridisatie (SH, FISH, SISH)