Kennismaking  

De pathologen, klinisch moleculair biologen en managers stellen zich hier graag aan u voor.

Drs. Riena Alirecjo, patholoog (Rijnstate Ziekenhuis Arnhem)

Drs. Riena Aliredjo, patholoog (Arnhem) 

BIG-nummer: 19048465101

 

"Pathologie vormt de spil van diagnostiek. Ik vind het belangrijk jonge specialisten in opleiding basale aspecten van ons vak bij te brengen voor een betere communicatie en wederzijds begrip."

 

Achtergrond en subspecialisatie

Dr. Carmen Ambarus, patholoog (Nieuwegein) 

BIG-nummer: 19909363301

 

"Hoewel ik als patholoog geen direct contact heb met patiënten, kunnen de diagnoses die ik stel een zeer grote impact hebben op het leven van patiënten en hun naasten. Ik vind het bijzonder om op deze manier bij te kunnen dragen aan de patiëntenzorg."

 

Achtergrond en subspecialisatie

Drs. Michiel van den Brand, patholoog (Rijnstate Ziekenhuis Arnhem)

Dr. Michiel van den Brand, patholoog (Arnhem) 

BIG-nummer: 89911019201

 

"Pathologie is sterk in ontwikkeling met toenemende subspecialisatie en gebruik van moleculaire technieken. Optimale communicatie met de aanvragend arts is daarbij van groot belang. De samenwerking binnen pathologie-DNA maakt het mogelijk de nieuwste technieken beschikbaar te maken, dichtbij de aanvragend arts en de patiënt. "

 

Achtergrond en aandachtsgebieden

Drs. Carolien Bronkhorst, patholoog (Jeroen Bosch Ziekenhuis Den Bosch)

Drs. Carolien Bronkhorst, patholoog  
('s-Hertogenbosch) 

BIG-nummer: 59020312101

 

“Het doel om in dit grote samenwerkingsverband kwaliteitswinst te boeken in de deelspecialistische gebieden is een uitdaging die mij na aan het hart ligt."

 

Achtergrond en subspecialisatie

Dr. Peter de Bruin, patholoog (Sint Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein)

Dr. Peter de Bruin, patholoog (Nieuwegein) 

BIG-nummer: 89020341301

 

“Digitale Pathologie in onze laboratoria verbetert de kwaliteit van onze diagnostiek door verregaande subspecialisatie mogelijk te maken. Daarnaast maakt digitale Pathologie geautomatiseerde screening mogelijk van immuunhistochemisch onderzoek, zoals bijvoorbeeld Receptordetectie, waardoor objectiever richting kan worden gegeven aan therapiekeuzen door de kliniek.”

 

Achtergrond en subspecialisatie

Dr. Adriaan van den Brule, klinisch moleculair bioloog in de Pathologie (Jeroen Bosch Ziekenhuis Den Bosch)

Dr. Adriaan van den Brule, klinisch moleculair bioloog in de Pathologie ('s-Hertogenbosch)  

"Moleculaire Pathologie en 'precison medicine' zijn gebaat bij multidisciplinair overleg tussen clinicus, patholoog en klinisch moleculair bioloog; ook toegepast wetenschappelijk onderzoek verhoogt de kwaliteit van diagnostiek!"

 

Achtergrond en subspecialisatie

Dr. Marcory van Dijk, patholoog (Rijnstate Ziekenhuis Arnhem)

Dr. Marcory van Dijk, patholoog (Arnhem)  

BIG-nummer: 29048368701

 

"Pathologie is een vak van waarnemen en communiceren."

 

Achtergrond en subspecialisatie

Dr. Joost van Gorp, patholoog (Nieuwegein) 

BIG-nummer: 19021160201

 

“Werken in een groot verband zoals Pathologie-DNA geeft mogelijkheden tot verdieping in specifieke delen van het vak”

 

Achtergrond en subspecialisatie

Drs. Laurette Harterink (Arnhem) 

BIG-nummer: 99917841401

 

"Samenwerking en communicatie zijn essentieel voor een goede patiëntenzorg. Pathologie-DNA ziet dit als een van haar kernwaarden. Dit geeft vele mogelijkheden op gebied van subspecialisatie en moleculaire technieken en heeft een uitgesproken positieve invloed op gebied van kwaliteit en efficiëntie. "

 

Achtergrond en subspecialisatie

Dr. Ronald Huijsmans, klinisch moleculair bioloog in de Pathologie (Nieuwegein) 

"De Moleculaire Pathologie is een dynamisch veld dat inmiddels een belangrijke rol heeft in de pathologie en de realisatie van “personalized medicine”, dat wil zeggen een steeds betere therapie op maat voor onze patiënten. Schaalvergroting en innovatie speelt bij het verder realiseren hiervan en het continue kunnen blijven bieden van state-of-the-art moleculaire diagnostiek mijn inziens een ontzettend belangrijke rol. "

 

Achtergrond

Dr. Nikki Knijn, patholoog (Arnhem) 

BIG-nummer: 89914243401

 

“Samenwerken en subspecialiseren voor optimale diagnostiek”

 

Achtergrond en subspecialisatie

Dr. Monique Koopmans, patholoog (Jeroen Bosch Ziekenhuis Den Bosch)

Dr. Monique Koopmans, patholoog 
('s-Hertogenbosch)  

BIG-nummer: 99037721401

 

"Samenwerken in breed verband met de belangen van de patiënt als centraal uitgangspunt. Prioriteit leggen bij voortdurende kennisontwikkeling waarbij technologische vernieuwingen bijzondere aandacht krijgen."

 

Achtergrond en subspecialisatie

Drs. Rob Koot, patholoog (Rijnstate Arnhem)

Drs. Rob Koot, patholoog (Arnhem)  

BIG-nummer: 79022172201

 

"Altijd betrokken bij de belangen van de patiënt."

 

Achtergrond en subspecialisatie

Dr. Robert Kornegoor, patholoog (Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem)

Dr. Robert Kornegoor (Arnhem) 

BIG-nummer: 99908990501

 

"Samenwerken is de toekomst."

 

Achtergrond en subspecialisatie

Dr. Karel Kuijpers, patholoog (Sint Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein)

Dr. Karel Kuijpers, patholoog (Nieuwegein)  

BIG-nummer: 39022316801

 

"Het dynamische samenwerkingsverband van de laboratoria voor Pathologie en de fusiemaatschap Pathologie-DNA van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein en Rijnstate, is een logische reactie op de veranderingen in de gezondheidszorg die elkaar steeds sneller opvolgen."

 

Achtergrond en subspecialisatie

Dr. Gijs van Leeuwen, patholoog (Sint Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein)

Dr. Gijs van Leeuwen, patholoog (Nieuwegein)  

BIG-nummer: 09032296601

 

"Het is geweldig om te werken in deze dynamische maatschap en met ons allen wezenlijk bij te dragen aan opleiding, kwaliteit en innovatie."

 

Achtergrond en subspecialisatie

Dr. Jan Willem Leeuwis, patholoog (Rijnstate Arnhem)

Dr. Jan Willem Leeuwis, patholoog (Arnhem)  

BIG-nummer: 39065050601

 

“Dit samenwerkingsverband biedt veel ruimte voor ontplooiing en subspecialisatie; in het dynamische veld van de hedendaagse pathologie springt Pathologie-DNA goed in op de uitdagingen van de toekomst.”

 

Achtergrond en subspecialisatie

Dr. Marjolein Lentjes-Beer, patholoog 
('s-Hertogenbosch) 

BIG-nummer: 19910776401

 

"Het is altijd weer een uitdaging om het vraagstuk van de specialist, en dus ook van de patiënt op te lossen en daardoor een bijdrage te leveren aan goede patiëntenzorg."

 

Achtergrond en subspecialisatie

Dr. Jos Meijer, patholoog (Rijnstate Arnhem)

Dr. Jos Meijer, patholoog (Arnhem)  

BIG-nummer: 69022790101

 

“Het leveren van efficiënte topdiagnostiek in samenspraak met de kliniek voor de beste zorg voor de patiënt."

 

Achtergrond en subspecialisatie

drs. Cees Mensink bedrijfsvoerend manager Pathologie-DNA

Drs. Ing. Cees Mensink, Manager bedrijfsvoering Pathologie-DNA 

"Samenwerken in een groot regionaal netwerk maakt de kwaliteit en doelmatigheid van de dienstverlening beter".

 

Achtergrond

Dr. Anya Milne, patholoog (Nieuwegein) 

BIG-nummer: 59061797301

 

"Betrouwbare pathologische diagnostiek is noodzakelijk voor de juiste behandeling."

 

Achtergrond en subspecialisatie

Drs. Suzanne Mol, patholoog (Jeroen Bosch Ziekenhuis Den Bosch)

Drs. Suzanne Mol, patholoog  
('s-Hertogenbosch)  

BIG-nummer: 19054433801

 

“Ons vak zal de komende tijd veel veranderen door ontwikkelingen als digitale Pathologie en personalised medicine; een leuke uitdaging om aan te gaan!”

 

Achtergrond en subspecialisatie

Dr. Peet Nooijen, patholoog (Jeroen Bosch Ziekenhuis Den Bosch)

Dr. Peet Nooijen, patholoog ('s-Hertogenbosch) 

BIG-nummer: 5904154230

 

"Duidelijk waar het kan en genuanceerd waar nodig."

 

Achtergrond en subspecialisatie

Dr. Matthijs van Oosterhout, patholoog (Sint Antonius Ziekenhuis Utrecht)/Nieuwegein)

Dr. Matthijs van Oosterhout, patholoog (Nieuwegein)  

BIG-nummer: 29039816701

 

“In ons streven naar de beste kwaliteit voor onze patiëntenzorg en opleiding van arts-assistenten hebben we ons niet laten weerhouden door de grenzen van de regio. Met moderne technieken vormen we één virtueel laboratorium waarin elke deelnemer kan excelleren. Het mooie van deze samenwerking is dat ze tot stand is gekomen door de overtuiging van elkaars kwaliteiten, niet door een extern opgelegde fusie.”

 

Achtergrond en subspecialisatie

Dr. Mihaela Raicu, patholoog (Sint Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein)

Dr. Mihaela Raicu, patholoog (Nieuwegein) 

BIG-nummer: 89911297201

 

“Pathologie is een team-sport: veel met collega’s delen en eindeloos van elkaar leren.”

 

Achtergrond en subspecialisatie

Drs. Reini Rodenburg, manager Pathologie-DNA B.V.

Drs. Reini Rodenburg, manager Pathologie- DNA B.V. 

“Ik wil de pathologen en het samenwerkingsverband DNA helpen hun doelen te realiseren en een solide, toekomstbestendige DNA- organisatie helpen opbouwen."

 

Achtergrond

Dr. Emiel Ruijter, patholoog (Rijnstate Ziekenhuis Arnhem)

Dr. Emiel Ruijter, medisch manager/patholoog (Arnhem)  

BIG-nummer: 49043232601

 

“Kwalitatief zeer goed product afleveren in prettige werkomgeving."

 

Achtergrond en subspecialisatie

Henk-Jan van Slooten, patholoog locatie Nieuwegein

Dr. Henk-Jan van Slooten, patholoog (Nieuwegein) 

BIG-nummer: 99050132601

 

"De samenwerking binnen Pathologie-DNA stelt ons in staat om de nieuwe mogelijkheden van baanbrekende innovaties, zoals digitale pathologie, 'next-gen sequencing' en artificiële intelligentie, optimaal in te zetten voor hoogwaardige en doelmatige diagnostiek."

 

Achtergrond en subspecialisatie

Dr. Robert Jan van Suylen, patholoog (Jeroen Bosch Ziekenhuis Den Bosch)

Dr. Robert Jan van Suylen, patholoog  
('s-Hertogenbosch)  

BIG-nummer: 39024173701

 

“Verkorting van doorlooptijd in het diagnostisch traject moet geen doel op zich worden. Kwaliteit van de diagnostiek staat voorop en komt door tijdsdruk in toenemende mate in het gedrang.”

 

Achtergrond en subspecialisatie

Drs. Charlotte Wetzels-van der Velden, patholoog ('s-Hertogenbosch) 

BIG-nummer: 39064203901

 

"Digitale pathologie en subspecialisatie via de korte lijnen met de andere DNA locaties, leidt tot het optimaliseren van de kwaliteit van de pathologie en dus de patientenzorg."

 

Achtergrond en subspecialisatie

Drs. Carola de Wild, patholoog (Rijnstate Ziekenhuis Arnhem)

Drs. Carola de Wild, patholoog (Arnhem)  

BIG-nummer: 99048220901

 

“Pathologie is een breed en mooi vak. Kwaliteitswinst is te behalen door versmalling en nog meer verdieping in de aandachtsgebieden. Deze samenwerking biedt hiertoe extra mogelijkheden en is daarom heel waardevol voor patiënt en patholoog.”

 

Achtergrond en subspecialisatie

Liliane Wynaendts

Dr. Liliane Wynaendts, patholoog (Nieuwegein) 

BIG-nummer: 19032019001

 

“Samenwerken is essentieel voor een goede medische zorg”

 

Achtergrond en subspecialisatie