Philips en Pathologie-DNA sluiten raamovereenkomst over digitale pathologie 

Op dinsdag 16 oktober 2018 tekenen de Raden van Bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, St. Antonius Ziekenhuis en Rijnstate een raamovereenkomst met Philips voor de levering van apparatuur voor de digitalisering van de pathologie.

 

De drie ziekenhuizen en Pathologie-DNA B.V. werken al een aantal jaren samen op het gebied van pathologie. Met het ondertekenen van deze overeenkomst zetten we een belangrijke stap. Door het plaatsen van de scanners en de implementatie van de bijbehorende hard- en software zijn de pathologen in staat om microscopische beelden op een beeldscherm te beoordelen in plaats van een diagnose onder de microscoop. Een belangrijk voordeel van deze ontwikkeling is dat pathologen in staat zijn om locatie overstijgend coupes te beoordelen, er kan plaats onafhankelijk gewerkt worden. Hierdoor is het samen beoordelen van ingewikkelde casuïstiek veel sneller te realiseren.

Moment van ondertekening:
Zittend van links naar rechts: Hans Schoo, Dirk de Kruif, Henk Valk en Marcel Visser. 
Staand van links naar rechts: Casper van Meerendonk, Peter de Bruin, Cees Mensink, Kees Smit en Gerard Slootweg.

De overeenkomst wordt getekend in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in aanwezigheid van Hans Schoo namens Rijnstate Arnhem, Marcel Visser namens het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Dirk de Kruif namens het St. Antonius Ziekenhuis en een delegatie van Philips bestaande uit Henk Valk, Cees Smit en Gerard Slootweg.

Wat betekent dit 

Met het digitaal werken streven we naar standaardisatie, samenwerking en verbetering van de volledige procesgang voor Pathologie-DNA en daarmee te komen tot efficiëntere, patiëntgerichte zorg maar ook tot kostenreductie. Philips draagt zorg voor de levering, implementatie en het onderhoud van scanners en hard- en software waarmee het digitaliseren van coupes wordt gerealiseerd.

Over Pathologie-DNA 

De kracht van het samenwerkingsverband is onder andere subspecialisatie. Pathologie-DNA beschikt over 28 pathologen met diverse subspecialisaties verdeeld over drie locaties. Digitale pathologie betekent dat de subspecialistische kennis van de diverse pathologen ingezet kan worden onafhankelijk van de locatie waar de patholoog op dat moment werkt.

 

Pathologie-DNA kiest voor digitale pathologie om patiënt en behandelaar hoogwaardig diagnostiek te bieden waardoor uiteindelijk een zo adequaat mogelijke behandeling voor de patiënt mogelijk is.

 

Oktober 2018 Pathologie-DNA