Subspecialisatie 

Binnenkort zullen de pathologen van Pathologie-DNA niet meer de gehele breedte van het vakgebied zien. We gaan namelijk subspecialiseren. De belangrijkste reden hiervoor is kwaliteitswinst en efficiëntie. Maar ook herkenbaarheid van de pathologen bij onze klanten.

 

Ons doel is dat elke patholoog binnen 2 jaar 2-4 deelgebieden op hoog niveau uitoefent, alle nieuwe ontwikkelingen volgt, de klinische besprekingen horende bij deze deelgebieden doet en zorgt voor invoering van nieuwe technieken van dat deelgebied.

Dit kan alleen bereikt worden als alle pathologen op de 3 locaties voor alle Pathologie-DNA ziekenhuizen kunnen werken.

Voorwaarde is dat alle coupes van de 3 locaties digitaal bekeken kunnen worden en dat de 3 locaties 1 gezamenlijk Laboratorium Management Systeem hebben. Een majeure operatie! Maar we zijn goed op weg. Het laboratorium op de locatie 's-Hertogenbosch is vrijwel geheel gedigitaliseerd. Onze locatie in Nieuwegein zal in april van dit jaar beginnen en de locatie Arnhem zal aan het eind van het jaar de rij sluiten. Ondertussen is de IM (informatie management) bezig om op de locaties Arnhem en s'-Hertogenbosch Poema te implementeren en te zorgen voor een netwerk zodat de juiste verslagen bij de juiste artsen in het juiste ziekenhuis komen.

 

De pathologen zullen in de komende 2 jaar de helft van de breedte van het vak zien, ongeveer 6 onderdelen waaronder de deelspecialismen. In deze tussenfase blijven de pathologen de productie van het ziekenhuis zien waarin ze werken, dus nog geen locatie overstijgende productie.

Specialisaties 

De normen voor de ‘aandachtspatholoog / patholoog met aantoonbare expertise’ 

De normen voor de ‘aandachtspatholoog / patholoog met aantoonbare expertise’ omvatten (waarbij de patholoog aan alle eisen moet voldoen):

 

1. Beheersing van het aandachtsgebied inclusief integratie van de moleculaire pathologie

2. Structurele deelname in diagnostiek voor het aandachtsgebied

3. Structurele deelname aan het desbetreffende multi-disciplinair overleg (MDO)

4. Specifieke nascholing geven en/of volgen

5. Aanspreekpunt zijn voor kliniek voor het aandachtsgebied, en kwaliteit als aandachtspatholoog herkenbaar en aantoonbaar voor desbetreffende

klinische afdelingen

6. Werkzaam in “state of the art” pathologieafdeling (zie onder)

7. Participatie in (indien beschikbaar) panel / (richtlijn)werkgroep (waarbij panel/werkgroep moet voldoen aan eisen, nl. o.a. agenda,

aanwezigheidsregistratie, verslaglegging incl. nummers en diagnoses)

 

Voor de afdeling waarin de ‘aandachtspatholoog’ is ingebed geldt:

 

“State of the art” pathologie-afdeling

1. ISO accreditatie (NVVP streefnorm)

2. Deelname aan NVVP Beroepsvisitatie (is een eis voor herregistratie van medisch specialisten)

3. Deelname van één of meer pathologen aan oncologiecommissie, tumorwerkgroep, boards, zorgpaden, binnen het eigen ziekenhuis/-huizen

4. Expertise in moleculaire pathologie is op afdeling aanwezig en/of de afdeling participeert in een samenwerkingsverband waarin moleculaire

diagnostiek op kwalitatief goed niveau en met adequate snelheid gedaan wordt.

5. Continuïteit van bezetting van het aandachtsgebied is geborgd. Bijvoorbeeld door dubbele bezetting, samenwerking in netwerk, digitale pathologie,

overdracht etc.

6. Afdeling dekt structureel de MDO’s met bezetting door een aandachtspatholoog (streefnorm 80%)