Specialisaties 

Aandachtsgebieden 

 • Bot- en wekedelen pathologie
 • Cytologie
 • Dermatopathologie
 • Endocriene pathologie
 • Gastrointestinale pathologie
 • Gyneacopathologie
 • Hoofd-hals pathologie
 • Mammapathologie
 • Moleculaire pathologie
 • Obductie (volwassenen)
 • Pathologie van hart- en bloedvaten
 • Placentapathologie
 • Urogenitale pathologie

De normen voor de ‘aandachtspatholoog / patholoog met aantoonbare expertise’ 

De normen voor de ‘aandachtspatholoog / patholoog met aantoonbare expertise’ omvatten (waarbij de patholoog aan alle eisen moet voldoen):

 

1. Beheersing van het aandachtsgebied inclusief integratie van de moleculaire pathologie

2. Structurele deelname in diagnostiek voor het aandachtsgebied

3. Structurele deelname aan het desbetreffende multi-disciplinair overleg (MDO)

4. Specifieke nascholing geven en/of volgen

5. Aanspreekpunt zijn voor kliniek voor het aandachtsgebied, en kwaliteit als aandachtspatholoog herkenbaar en aantoonbaar voor desbetreffende

klinische afdelingen

6. Werkzaam in “state of the art” pathologieafdeling (zie onder)

7. Participatie in (indien beschikbaar) panel / (richtlijn)werkgroep (waarbij panel/werkgroep moet voldoen aan eisen, nl. o.a. agenda,

aanwezigheidsregistratie, verslaglegging incl. nummers en diagnoses)

 

Voor de afdeling waarin de ‘aandachtspatholoog’ is ingebed geldt:

 

“State of the art” pathologie-afdeling

1. CCKL of ISO accreditatie (NVVP streefnorm)

2. Deelname aan NVVP Beroepsvisitatie (is een eis voor herregistratie van medisch specialisten)

3. Deelname van één of meer pathologen aan oncologiecommissie, tumorwerkgroep, boards, zorgpaden, binnen het eigen ziekenhuis/-huizen

4. Expertise in moleculaire pathologie is op afdeling aanwezig en/of de afdeling participeert in een samenwerkingsverband waarin moleculaire

diagnostiek op kwalitatief goed niveau en met adequate snelheid gedaan wordt.

5. Continuïteit van bezetting van het aandachtsgebied is geborgd. Bijvoorbeeld door dubbele bezetting, samenwerking in netwerk, digitale pathologie,

overdracht etc.

6. Afdeling dekt structureel de MDO’s met bezetting door een aandachtspatholoog (streefnorm 80%)