Wetenschapscommissie Pathologie-DNA 

Het doen van wetenschappelijk onderzoek draagt bij aan het leveren van hoogwaardige en innovatieve topdiagnostiek. De hoge mate van subspecialisatie en de grote hoeveelheid diagnostisch materiaal vormen een goede basis voor wetenschappelijk onderzoek binnen Pathologie-DNA. Een groot deel van de pathologen is betrokken bij wetenschappelijk onderzoek dat deels vanuit Pathologie-DNA geinitieerd wordt en deels voorkomt uit samenwerking met partners uit de eigen ziekenhuizen en academische centra.

 

Nu gebeurt er al veel op het gebied van wetenschap en innovatie, maar in de komende jaren willen we komen tot meer coordinatie en het verbeteren van de zichtbaarheid van ons onderzoek. Een centraal registratiesysteem helpt daarbij om een goed overzicht te hebben over het onderzoek wat we doen. Hoewel er ruimte blijft om in de breedte mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek zullen speerpunten benoemd worden die aansluiten bij de visie en het beleidsplan van Pathologie-DNA en bij de visie en missie van de verschillende betrokken ziekenhuizen. Juist op deze speerpunten gaan we ons onderscheiden. Op dit moment zijn we bezig met het vaststellen van deze speerpunten.

 

Daarnaast zullen we ons inzetten voor het beter presenteren van het onderzoek dat binnen Pathologie-DNA gedaan wordt, bijvoorbeeld door het plaatsen van berichten op de website, geven van presentaties op congressen en het plaatsen van artikelen in zowel wetenschappelijke als niet-wetenschappelijke tijdschriften.