Wetenschapscommissie Pathologie DNA 

De wetenschapscommissie van Pathologie-DNA is in 2017 gestart en heeft als doel om het wetenschapsbeleid binnen Pathologie-DNA vorm te geven. Continue innovatie en meedoen met wetenschappelijk onderzoek passen goed binnen ons doel om hoogwaardige topdiagnostiek te leveren. De meerderheid van de pathologen binnen Pathologie-DNA onderschrijft daarbij het belang van meedoen aan wetenschappelijk onderzoek voor het verder ontwikkelen van subspecialisatie.

Daarnaast bieden onze expertise en de omvang van onze praktijk een mooie basis voor goed onderzoek.

 

Nu gebeurt er al veel op het gebied van wetenschap en innovatie, maar in de komende jaren willen we komen tot meer coordinatie en het verbeteren van de zichtbaarheid van ons onderzoek. Een centraal registratiesysteem helpt daarbij om een goed overzicht te hebben over het onderzoek wat we doen. Hoewel er ruimte blijft om in de breedte mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek zullen speerpunten benoemd worden die aansluiten bij de visie en het beleidsplan van Pathologie-DNA en bij de visie en missie van de verschillende betrokken ziekenhuizen. Juist op deze speerpunten gaan we ons onderscheiden. Op dit moment zijn we bezig met het vaststellen van deze speerpunten.

 

Daarnaast zullen we ons inzetten voor het beter presenteren van het onderzoek dat binnen Pathologie-DNA gedaan wordt, bijvoorbeeld door het plaatsen van berichten op de website, geven van presentaties op congressen en het plaatsen van artikelen in zowel wetenschappelijke als niet-wetenschappelijke tijdschriften.