Nieuw centrum voor diagnostiek: ZekerWeten 

Met ingang van 15 september 2016 heeft Rijnstate één centrum voor alle diagnostische onderzoeken die door o.a. huisartsen en verloskundigen worden aangevraagd. Deze diagnostische onderzoeken worden uitgevoerd onder een nieuwe naam, namelijk ZekerWeten, diagnostiek@rijnstate.

 

 

Waar voorheen het laboratorium, radiologie, longgeneeskunde en cardiologie alle op hun eigen manier hun diagnostiek organiseerden en uitdroegen, doen ze dat nu gezamenlijk en vanuit één loket. Niet alleen naar de verwijzer, zoals een huisarts of verloskundige, maar ook naar de patiënt. Waar de patiënt eerder voor diagnostiek met een formulier van Rijnstate op pad werd gestuurd, staat nu de naam ZekerWeten vermeld.

 

“We zijn de voordeur voor de eerstelijns diagnostiek vanuit Rijnstate”, zegt Jan van der Linden, manager ZekerWeten. “Wij bieden patiënten en eerstelijns zorgverleners snel en gemakkelijk toegang tot alle benodigde diagnostische expertise van de beste kwaliteit.” Veel onderzoeken vinden plaats op de locaties van Rijnstate. Daarnaast is er een groot aantal locaties in de regio en biedt ZekerWeten diagnostisch onderzoek aan nabij diverse huisartsenpraktijken.

 

Meer onderzoeksmogelijkheden dicht bij de patiënt

Een van de doelen van ZekerWeten is om de komende jaren de dienstverlening op locaties nabij de huisartspraktijk verder uit te breiden en de diagnostiek daar, dicht bij de patiënt, uit te voeren.

Op veel plaatsen in de regio zijn al prikposten voor bloedafname, maar vanuit ZekerWeten wordt ook onderzocht of het mogelijk is om andere onderzoeksmogelijkheden nabij de huisartspraktijk aan te bieden. “We zoeken naar verschillende manieren om patiëntenzorg van de tweede lijn (ziekenhuis) naar de eerste lijn (o.a. huisartsen) te verplaatsen”, legt Jan uit. “Dat is gemakkelijker en goedkoper voor de patiënt.”

 

Op dit moment is het in samenspraak met de cardiologen van Rijnstate op een aantal locaties in de regio al mogelijk dat patiënten op inloop terecht kunnen voor een hartfilmpje. Een medewerker van ZekerWeten voert het onderzoek uit waarna deze wordt beoordeeld door de cardiologen van Rijnstate. De Rijnstate radiologen zijn deze zomer een proef gestart om echografie nabij de huisartspraktijk aan te bieden. “Een echo of echografie is een veel voorkomend onderzoek, dat niet belastend is voor de patiënt en daarom niet per se in het ziekenhuis gedaan hoeft te worden. Echo’s nemen vaak onrust bij patiënten weg en voorkomen onnodig aanvullend onderzoek in het ziekenhuis”, aldus radioloog Frank Joosten. Ook is er al een aantal huisartsenpraktijken die reeds gebruik maakt van de ondersteuning van een longfunctieanalist van ZekerWeten. Door de samenwerking met de medische specialisten van het ziekenhuis kan ZekerWeten kwalitatief hoogstaande diagnostiek aanbieden. Onze tarieven zijn vergelijkbaar met, of soms zelfs lager dan, de tarieven van andere aanbieders van diagnostiek.

 

Uitbreiding van services

Daarnaast worden er meer bloedafnamelocaties in de regio geopend met ruimere toegangstijden. Op zaterdag kan men ook in Rijnstate Arnhem terecht. Op verzoek van de huisartsen komt er binnenkort bovendien een uitbreiding van toegangstijden buiten kantoortijden voor spoedsituaties met betrekking tot beeldvormend onderzoek. Hierdoor hoeft zowel de patiënt als de huisarts niet te wachten tot maandag om een foto te laten maken, maar kunnen patiënten met bijvoorbeeld een pijnlijke enkel ook in het weekend terecht voor een röntgenfoto.

 

Samenwerking met huisartsen

Een klankbordgroep met daarin huisartsen uit de regio heeft meegedacht over de organisatie en invulling van ZekerWeten. Hierdoor kan goed worden aangesloten op vragen en wensen vanuit de huisartsen. Regelmatig komt de klankbordgroep samen met ZekerWeten om te praten over ontwikkelingen binnen de diagnostiek, innovaties en hoe daar door ZekerWeten vorm aan gegeven kan worden met als doel de beste diagnostiek te bieden aan patiënten in de regio Arnhem, Rheden en De Liemers.

 

ZekerWeten heeft een eigen website www.zekerweten.nl voor patiënten en zorgverleners. Hierop staat alle informatie weergegeven omtrent de onderzoeken waarvoor men bij ZekerWeten terecht kan.