Visie

Pathologie-DNA streeft naar een toekomst waarin patiënten de best mogelijke persoonlijke diagnose krijgen, waardoor de meest effectieve of best passende behandeling kan worden ingezet. Wij verbeteren continu onze pathologische onderzoeken, testen en diagnostiek met oog voor duurzaamheid.

Binnen ons vakgebied zoeken wij blijvend naar nieuwe technieken en innovaties. We investeren in onderzoek en ontwikkeling en spelen een actieve rol in de vooruitgang van de medische diagnostiek.

Missie

Onze missie is om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de zorg aan de individuele patiënt. Dit doen we door de medisch professional tijdig te voorzien van precieze en kwalitatief hoogwaardige diagnostiek. Daarnaast hebben wij een sterke focus op samenwerking en kennisuitwisseling met de medische professionals. We willen een bron van expertise zijn, hen ondersteunen bij het nemen van weloverwogen behandelbeslissingen en hen voorzien van gedetailleerde diagnostische informatie.

Kwaliteit is één van onze pijlers. We streven naar de hoogste normen van diagnostische nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. We investeren voortdurend in geavanceerde technologieën en innovatieve methoden om ervoor te zorgen dat onze diensten van hoge kwaliteit zijn en voldoen aan de meest recente wetenschappelijke en klinisch richtlijnen.

Kernwaarden

Kwaliteit: We streven naar de hoogste normen van kwaliteit in alles wat we doen. Daarbij staat centraal nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, doelmatigheid en precisie. We investeren in geavanceerde technologieën en methoden om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening van de hoogst mogelijke kwaliteit is.

Patiëntgerichtheid: We stellen de behoeften en het welzijn van de patiënt centraal. Ons doel is de behandelaar adequaat te ondersteunen bij het maken van een individueel behandelplan voor de patiënt.

Samenwerking: We geloven in de kracht van samenwerking en partnerschap. We streven naar nauwe samenwerking met andere (academische) ziekenhuizen en leveranciers van de door ons toegepaste technieken om te komen tot een zo efficiënt mogelijke werkwijze en diagnose.

Deze kernwaarden vormen de basis van onze dagelijkse praktijk in het bereiken van onze visie en missie.