Panels

Binnen Pathologie-DNA functioneren verschillende panels met specifieke aandachtsgebieden. 

  • Het melanoompanel

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) heeft het melanoompanel dat actief is binnen Pathologie-DNA officieel erkend. Het panel bestaat uit de dermapathologen Monique Koopmans en Carola de Wild. Het panel is het negende regiopanel dat door de IKNL is ingesteld voor ziekten die niet veel voorkomen en waarbij de diagnostiek als lastig wordt beschouwd. Gedacht moet worden aan maligne lymfomen, weke delen tumoren en melanomen. Met de erkenning geeft het IKNL te kennen dat het melanoompanel kan voldoen aan een aantal voorwaarden. Tot de voorwaarden behoort de verplichting dat er altijd twee experts op het terrein van de ziekte aanwezig moeten zijn. Een andere eis is dat de pathologen van het panel minimaal eenmaal per maand bijeenkomen. Ook moet het panel open staan voor pathologen van elders. Verder zijn er nog eisen ten aanzien van de wijze waarop de administratie wordt gevoerd en moet er een jaarverslag uitgebracht worden.

  • Vergroten expertise

De erkenning is een grote steun in de rug voor het melanoompanel. Het voordeel is dat er een financiële vergoeding beschikbaar is voor twee experts in het panel. Verder bestaat het plan om een één- of tweejaarlijkse bijeenkomst rond een melanoomspecifiek onderwerp te organiseren voor de deelnemende laboratoria en andere pathologen/AIOS . Ook worden de resultaten van het panel dan besproken. Daarnaast werkt het panel de komende jaren bewust aan het vergroten van de expertise door deelname aan cursussen en werkbezoeken aan vooraanstaande nationale en internationale experts op het gebied van pigment laesies. Het panel is blij met de toezegging van professor Wolter Mooi, patholoog van het VUmc, om het panel regelmatig te bezoeken. Hij is Nederlands en internationaal expert op het gebied van de melanocytaire laesies. Hiermee hopen de dermapathologen de komende jaren de diagnostiek van deze afwijkingen op een nog hoger niveau te krijgen.

Naast het door de IKNL erkende melanoompanel zijn een lymfoom/beenmergpanel en een interstitiële longziekte panel actief. Deze panels komen ook maandelijks bijeen.

Contactpersonen

Meer informatie over de werkwijze van de panels?