Pathologie-DNA houdt zich bezig met het onderzoeken van cellen en weefsels van patiënten. De onderzoeken vinden plaats op aanvraag van huisartsen, specialisten en andere verwijzers. Naast celonderzoek (Cytologie) en weefselonderzoek (Histologie/Immunologie) onderzoekt Pathologie-DNA oorzaken van ziektes (Moleculaire Pathologie) en oorzaken van overlijden (Obductiepathologie). Zie ook: Nederlandse Vereniging voor Pathologie

Onderzoek cytologie 10-2020

Cytologie is celonderzoek en wordt gedaan op uitstrijken, cellen verkregen uit vochten (urine, buikvocht en dergelijke) en puncties. Het materiaal wordt op glaasjes uitgestreken, gekleurd en microscopisch bekeken. Een bekend voorbeeld van een cytologisch onderzoek is het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker.

Pathologie-DNA locatie Jeroen Bosch ziekenhuis is één van de drie screeningscentra in Nederland voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker.

Histologie is weefselonderzoek en wordt gedaan op biopten, verwijderde organen of delen van organen. Hier worden dunne coupes van gesneden, die door de patholoog met verfijnde onderzoekstechnieken microscopisch worden bekeken. Aan de hand daarvan kan de patholoog onder andere bepalen welk ziekteproces in het betreffende orgaan gaande is.

Pagina onderzoeken foto lab

Met immunologisch onderzoek kunnen specifieke eiwitten in de cellen worden aangetoond.

Moleculair onderzoek richt zich op afwijkingen in DNA en RNA in tumorcellen.

Een obductie, ook wel ‘autopsie’ genoemd, is het onderzoek op een overleden persoon, baby of in de baarmoeder overleden foetus. Binnen Pathologie-DNA worden er obducties verricht op aanvraag van huisartsen of medisch specialisten, die toestemming hebben gekregen van de nabestaanden, met het doel om ziekten op te sporen en medische oorzaken voor het overlijden te vinden of te bevestigen.