Onderzoeken

Pathologie-DNA houdt zich bezig met het onderzoeken van cellen en weefsels van patiënten. De onderzoeken vinden plaats op aanvraag van huisartsen, specialisten en andere verwijzers. Naast celonderzoek (Cytologie) en weefselonderzoek (Histologie/Immunologie) onderzoekt Pathologie-DNA oorzaken van ziektes (Moleculaire Pathologie) en oorzaken van overlijden (Obductiepathologie). Zie ook: Nederlandse Vereniging voor Pathologie

Onderzoek cytologie 10-2020

Cytologie

Cytologie is celonderzoek. Het te onderzoeken cel materiaal wordt door middel van puncties en uitstrijkjes verkregen. Jaarlijks worden vele uitstrijkjes naar baarmoederhalskanker door Pathologie-DNA onderzocht en beoordeeld op afwijkingen. Daarnaast vinden per jaar duizenden onderzoeken naar celmateriaal plaats ten behoeve van specialisten en huisartsen in de drie regio’s. Zie cytologisch onderzoek.

Histologie

Histologie of weefselleer is het onderzoek van de bouw en de bijzondere functies (specialisaties) van weefsels, dus van groepjes cellen die dezelfde functie vervullen of samen een orgaan vormen.
Ingezonden materiaal komt vanuit ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra (klinieken) en huisartsen. Het materiaal varieert van kleine weefselstukjes (biopten) tot complete organen.
Bij histologisch onderzoek wordt een coupe (plakje) van het te onderzoeken weefsel of orgaan gemaakt. Het hele proces van aankomst op het laboratorium tot het beoordelen van het preparaat en het geven van een uitslag duurt gemiddeld drie werkdagen. Afhankelijk van benodigde aanvullende technieken kan dit proces langer duren.

Pagina onderzoeken foto lab

Immunologie

Met behulp van immunologische technieken zoals immuunhistocytochemie kan een nauwkeurige diagnose worden gesteld. Immuunhistocytochemie is een laboratoriumtechniek die antilichamen onderzoekt in bijvoorbeeld tumorweefsel.
Onder de microscoop onderzoekt de patholoog of eiwitten aanwezig zijn op cellen. Dit is belangrijke informatie in verband met het vaststellen van het type tumor. Bij sommige tumoren komen zulke eiwitten op de cellen wel voor, bij andere niet. Vervolgens wordt de juiste therapie bepaald. Lees verder

Moleculaire pathologie

Moleculaire pathologie

Moleculaire Pathologie is binnen Pathologie-DNA een belangrijke aanvulling op de reguliere klinische Pathologie. Met moleculaire diagnostiek wordt gezocht naar de oorsprong van ziekten. De meest voorkomende genetische afwijkingen in tumoren kunnen worden bepaald.

Obductie

Een obductie, ook wel ‘autopsie’ genoemd, is het onderzoek op een overleden persoon, baby of in de baarmoeder overleden foetus. Binnen Pathologie-DNA worden er obducties verricht op aanvraag van huisartsen of medisch specialisten, die toestemming hebben gekregen van de nabestaanden, met het doel om ziekten op te sporen en medische oorzaken voor het overlijden te vinden of bevestigen. Zie obductiepathologie.