Pathologie-DNA B.V. bestaat uit 28 pathologen en is voortgekomen uit drie maatschappen Pathologie. De maatschappen Pathologie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein en Rijnstate besloten om een intensieve, structurele samenwerking aan te gaan. Op deze wijze kan nog beter worden voldaan aan de toenemende vraag naar kwalitatief hoogwaardige diagnostiek, up-to-date technieken en alle voorkomende subspecialisaties .
Op 1 januari 2013 fuseerden de maatschappen Pathologie van de drie ziekenhuizen tot de maatschap Pathologie-DNA. Op 24 oktober 2014 werd de samenwerking van de maatschap met de drie laboratoria voor Pathologie officieel bekrachtigd. Per 1 januari 2015 is de rechtsvorm van de maatschap gewijzigd in Pathologie-DNA B.V.
Het bestuur van Pathologie-DNA B.V. bestaat uit Reini Rodenburg, manager Pathologie-DNA B.V., voorzitter Matthijs van Oosterhout, secretaris Riena Aliredjo, penningmeester Peet Nooijen en  Liesbeth van Ingen-Egbertsen, secretaresse Pathologie-DNA B.V.

Contactgegevens

Pathologie-DNA B.V.
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ 's-Hertogenbosch

Telefoonnummer 073 - 5532750
Email bestuur@pathologie-dna.nl

Kvknr. 000031156576
SBI-code: 86221