Riena Aliredjo portretfoto website 12-2022

Riena Aliredjo

BIG-nummer: 19048465101
“Pathologie vormt de spil van de diagnostiek. Ik vind het belangrijk jonge specialisten in opleiding basale aspecten van ons vak bij te brengen voor een betere communicatie en wederzijds begrip.”

Riena Aliredjo werd opgeleid in het Leids Universitair Medisch Centrum, waarna zij enkele jaren in het Universitair Medisch Centrum St. Radboud te Nijmegen en vervolgens in het Laboratorium voor Pathologie Oost Nederland heeft gewerkt. Sinds 2011 is zij werkzaam als patholoog op de locatie Rijnstate.

Subspecialisatie

Publicaties