Pulmonale pathologie

Voor longartsen en thorax chirurgen verzorgen de pulmonaalpathologen van Pathologie-DNA diagnostisch onderzoek van long- en bronchusbiopten, longresecties en cytologisch materiaal. Binnen het Pathologie-DNA-longpanel worden bijzondere (interstitiële) longafwijkingen besproken .

De longpathologen leveren bijdragen aan:

 • Multidisciplinair overleg (MDO)
 • Richtlijnontwikkeling
 • Wetenschappelijk onderzoek

De longpathologen volgen nationale en internationale nascholing op hun deelspecialistisch gebied. Ze zijn lid van:

 • IKNL werkgroep Long (Nieuwegein, Nijmegen)
 • Landelijke Longenclub
 • Pathologie-DNA panel Longpathologie
 • Tumorwerkgroep Long Gelderse Vallei
 • Pulmonary Pathology Society
 • Pulmonary Pathology Club
 • IKMN tumorwerkgroep Longtumoren
 • Commissie Value Based Health Care longcarcinoom (St. Antonius Ziekenhuis)
 • Team Interstitiële Longziekten (St. Antonius Ziekenhuis)

Voor AIOS is het op alle drie de locaties mogelijk om een specifieke (verdiepings) longstage te volgen met nadruk op oncologie en de moleculair-biologische aspecten daarvan, waarbij er in Nieuwegein daarnaast de mogelijkheid is om te verdiepen in de interstitiële longziekten.

Foto volgt

Matthijs van Oosterhout
voorzitter

Riena Aliredjo

Riena Aliredjo

Foto volgt

Carmen Ambarus

Jan Willem Leeuwis 07-2020 rond

Jan Willem Leeuwis

Marjolein Lentjes-Beer 07-2020 rond

Marjolein Lentjes

Robert Jan van Suylen 07-2020 rond

Robert Jan van Suylen