Pulmonale pathologie

Voor longartsen en thorax chirurgen verzorgen de pulmonaalpathologen van Pathologie-DNA diagnostisch onderzoek van long- en bronchusbiopten, longresecties en cytologisch materiaal. Binnen het Pathologie-DNA-longpanel worden bijzondere (interstitiële) longafwijkingen besproken .

De longpathologen leveren bijdragen aan:

 • Multidisciplinair overleg (MDO)
 • Richtlijnontwikkeling
 • Wetenschappelijk onderzoek

De longpathologen volgen nationale en internationale nascholing op hun deelspecialistisch gebied. Ze zijn lid van:

 • IKNL werkgroep Long (Nieuwegein, Nijmegen)
 • Landelijke Longenclub
 • Pathologie-DNA panel Longpathologie
 • Tumorwerkgroep Long Gelderse Vallei
 • Pulmonary Pathology Society
 • Pulmonary Pathology Club
 • IKMN tumorwerkgroep Longtumoren
 • Commissie Value Based Health Care longcarcinoom (St. Antonius Ziekenhuis)
 • Team Interstitiële Longziekten (St. Antonius Ziekenhuis)

Voor AIOS is het op alle drie de locaties mogelijk om een specifieke (verdiepings) longstage te volgen met nadruk op oncologie en de moleculair-biologische aspecten daarvan, waarbij er in Nieuwegein daarnaast de mogelijkheid is om te verdiepen in de interstitiële longziekten.

Matthijs van Oosterhout rond 12-2020

Matthijs van Oosterhout
voorzitter

Riena Aliredjo portretfoto website 12-2022

Riena Aliredjo

Carmen Ambarus 10-2021 rond

Carmen Ambarus

Nicole Bulkmans website 01-2023

Nicole Bulkmans

Jan Willem Leeuwis 10-2021 rond

Jan Willem Leeuwis

Marjolein Lentjes-Beer 07-2020 rond

Marjolein Lentjes

Logo in cirkel 2021-02

Marc Ooft

Portret website 01-2023

Monica van Zanten