Cytologie

Pathologie-DNA voert vele cytologische onderzoeken uit voor specialisten en huisartsen uit de regio’s van de drie locaties. Het gaat hierbij om gynaecologische onderzoeken zoals baarmoederhalsuitstrijken en niet-gynaecologische onderzoeken, zoals urine, sereuze vochten, longmateriaal en punctaten uit diverse organen. Pathologie-DNA is één van de drie screeningslaboratoria van het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker van Nederland.

Na ontvangst en bewerking van het materiaal worden de cellen uitgestreken of middels dunne laag methode op een objectglaasje gebracht. Na drogen aan de lucht of fixeren in fixatievloeistof kunnen de cellen worden gekleurd voor microscopische beoordeling. Een cytologisch analist beoordeelt de preparaten. Om tot de diagnose te komen wordt o.a. gekeken of de cellen afwijkingen vertonen (in vorm of grootte van de kern en/of het cytoplasma) en hoe de onderliggende rangschikking is van de cellen (in groepen of niet).
De cytologisch analist maakt een rapport van de bevindingen en doet een voorsteldiagnose aan de patholoog. De afwijkende en deels de niet-afwijkende preparaten worden medebeoordeeld door de patholoog.
Cytologisch onderzoek geeft vaak een antwoord op de diagnostische vraag. Indien bijdragend kan immuuncytochemisch of moleculair onderzoek verricht worden. Soms is cytologisch onderzoek niet afdoende en is histologisch onderzoek nodig om een (gedetailleerder) antwoord op onderzoeksvragen te geven.

Het voordeel van cytologisch onderzoek boven histologisch onderzoek is dat de afname van het materiaal voor de patiënt minder belastend is en dat, door de kortere bewerking, de uitslag eerder bekend is.

Meer informatie over het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en bestellen materiaal en formulieren.

Uniforme werkwijze

De drie laboratoria van Pathologie-DNA werken intensief samen. Op het gebied van gynaecologische cytologie werkt Pathologie-DNA volgens de zogenaamde dunne laag methode (ThinPrep® firma Hologic). Op alle locaties wordt met dezelfde apparatuur gewerkt, waardoor een uniforme werkwijze mogelijk is. De locatie 's-Hertogenbosch voert de screening van het bevolkingsonderzoek en de HPV-bepalingen uit voor de drie locaties. Op de locaties Arnhem en Nieuwegein worden alleen indicatieve baarmoederhalsuitstrijken beoordeeld.
De ThinPrep® 5000-processor wordt gebruikt voor de batchbewerking van vloeibare cytologische monsters waardoor er uniforme dunne cellagen worden geproduceerd die op een microscoop-objectglaasje worden overgebracht en gefixeerd. Het glaasje wordt rechtstreeks in een rekje in een bad met alcoholfixatie geplaatst. Na bewerking kan het objectglaasje worden gekleurd, afgedekt en microscopisch worden beoordeeld.

T5000 Cindy

Cervixcytologie met de T5000, onderdeel van het ThinPrep Imaging-systeem.