Histologie

Om gedetailleerd antwoord te kunnen geven op onderzoeksvragen wordt histologisch onderzoek verricht. Jaarlijks worden binnen Pathologie-DNA ongeveer 139.000 histologische onderzoeken uitgevoerd.

De Histologie of weefselleer is het onderzoek van de bouw en de bijzondere functies (specialisaties) van weefsels, dus van groepjes cellen die dezelfde functie vervullen of samen een orgaan vormen. Ingezonden materiaal komt vanuit ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra (klinieken) en huisartsen. De afmetingen variëren van kleine weefselstukjes (biopten) tot complete organen.

Leverpathologie is een belangrijk specialisme binnen Pathologie-DNA. Er zijn vier pathologen die Leverpathologie als aandachtsgebied hebben. Daardoor garandeert Pathologie-DNA continue kwalitatieve diagnostiek. Tevens wordt overlegd met specialisten in Radboudumc. Daarbij worden de gedigitaliseerde beelden van de leverbiopten met elkaar gedeeld.

Werkwijze

Materiaal dat binnenkomt wordt allereerst bekeken met het blote oog (macroscopie) en beschreven (grootte en aantal weefselfragmenten, visuele afwijkingen, kleur enzovoort). Van grotere weefselfragmenten worden relevante stukjes uitgenomen en ingesloten in een cassette. Daarna wordt het bewerkt en verpakt in paraffineblokjes.Van deze paraffineblokjes worden door analisten plakjes gesneden van 4 µm, dit is een vierduizendste millimeter. Deze plakjes worden op glaasjes geplakt en vervolgens gekleurd. Hierna worden de glaasjes door de patholoog onder de microscoop beoordeeld. Hierbij wordt gezocht naar cellen die afwijkingen vertonen ten opzichte van het normale celbeeld. De bevindingen worden in een diagnose vastgelegd waarbij soms ook een behandeladvies wordt gegeven. Deze onderzoeksresultaten worden elektronisch of per post naar de aanvragend arts verstuurd. Op basis van de diagnose kan de aanvragend arts de juiste behandeling bepalen. Het hele proces neemt enkele werkdagen in beslag.

Naast deze standaardkleuring kunnen speciale kleuringen worden uitgevoerd om verschillende cel- of weefselstructuren zichtbaar te maken. Ook zijn er tal van immunohistochemische kleuringen om specifieke celbestanddelen aan te tonen.

Sneldiagnostiek

Naast de routine diagnostiek wordt er ook sneldiagnostiek (vriescoupe) verricht. Dit komt voor bij chirurgische ingrepen, waarbij de chirurg al tijdens de operatie wil weten of een afwijking kwaadaardig is, of dat een afwijking volledig weggenomen is. De patiënt blijft onder narcose tijdens dit onderzoek. Nadat de uitslag bekend is kan de chirurg besluiten verder te opereren of de operatie beëindigen.

1-Dags diagnostiek bij mamma afwijkingen

Met de aanvragend arts zijn afspraken gemaakt om bij verdenking borstkanker een voorlopige uitslag binnen 1 dag te geven. Omdat ieder weefsel voldoende gefixeerd moet zijn in formaline, moeten de biopten voor 11 uur ’s ochtends zijn genomen. Het hele proces dat boven is beschreven wordt dan versneld doorlopen, zodat ongeveer 5,5 uur later een voorlopige uitslag kan worden gegeven.

Voorbeelden hoe weefselcoupes er onder de microscoop uit zien

Coupe snijden
Coupe snijden
HE coupe wervel
HE coupe wervel
azan coupe kraakbeen
azan coupe kraakbeen