Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker

Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is een vijfjaarlijkse screening bij 30- tot en met 60-jarige vrouwen. Jaarlijks worden ongeveer 750.000 vrouwen uitgenodigd en 500.000 uitstrijkjes in de huisartspraktijk gemaakt. Door middel van een uitstrijkje worden cellen van de baarmoederhals verzameld.
Na ontvangst op het laboratorium wordt de hrHPV-analyse en eventuele vervolgonderzoeken uitgevoerd. Het hoog risico Humaan Papilloma Virus is het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Wordt het virus aangetroffen dan wordt hetzelfde uitstrijkje beoordeeld op afwijkende cellen. Wordt baarmoederhalskanker in een vroeg stadium ontdekt dan is de kans groot dat een behandeling succes heeft.
Vanaf 2017 is het voor non-responders mogelijk om thuis zelf materiaal af te nemen met een zogenaamde ZAS (Zelfafname set). Wanneer de uitslag van de ZAS Hr+ is, moet de vrouw naar de huisarts voor het afnemen van een baarmoederhalsuitstrijkje.

Het BVO-BMHK wordt in Nederland door drie screeningslaboratoria uitgevoerd.
Pathologie-DNA locatie Jeroen Bosch Ziekenhuis is één van die screeningslaboratoria .

Aanvragen formulieren en inzendmateriaal

Laboratoriumformulieren via bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

Instructie voor afname en verzending