Endocriene pathologie

Voor internisten en chirurgen verzorgen de pathologen van Pathologie-DNA met als aandachtsgebied endocriene pathologie diagnostisch onderzoek van de endocriene organen: schildklieren, bijschildklieren en bijnieren. Het diagnostisch onderzoek van de pancreas valt onder de GE-specialisatie

De pathologen met aandachtsgebied endocriene pathologie leveren bijdragen aan:

  • Multidisciplinair overleg (MDO)
  • Richtlijnontwikkeling
  • Wetenschappelijk onderzoek

De pathologen met aandachtsgebied endocriene pathologie volgen nascholing op hun deelspecialistisch gebied.
Ze zijn lid van de IKNL werkgroep Schildklier.

Riena Aliredjo 07-2020 rond

Riena Aliredjo
Voorzitter

 

Carmen Ambarus 10-2021 rond

Carmen Ambarus

Carolien Bronkhorst 07-2020 rond

Carolien Bronkhorst

Robert Jan van Suylen 10-2021 rond

Robert Jan van Suylen

Carola de Wild 07-2020 rond

Carola de Wild