Endocriene pathologie

Voor internisten en chirurgen verzorgen de pathologen van Pathologie-DNA met als aandachtsgebied endocriene pathologie diagnostisch onderzoek van de endocriene organen: schildklieren, bijschildklieren en bijnieren. Het diagnostisch onderzoek van DE pancreas valt onder de GE-specialisatie

De pathologen met aandachtsgebied endocriene pathologie leveren bijdragen aan:

  • Multidisciplinair overleg (MDO)
  • Richtlijnontwikkeling
  • Wetenschappelijk onderzoek

De pathologen met aandachtsgebied endocriene pathologie volgen nascholing op hun deelspecialistisch gebied.
Ze zijn lid van de IKNL werkgroep Schildklier.

Riena Aliredjo

Riena Aliredjo
voorzitter

Foto volgt

Peter de Bruin

Carola de Wild

Carola de Wild