Peter de Bruin rond 11-2020

Peter de Bruin

BIG-nummer: 89020341301

“Digitale Pathologie in onze laboratoria verbetert de kwaliteit van onze diagnostiek door verregaande subspecialisatie mogelijk te maken. Daarnaast maakt digitale Pathologie geautomatiseerde screening mogelijk van immuunhistochemisch onderzoek, zoals bijvoorbeeld Receptordetectie, waardoor objectiever richting kan worden gegeven aan therapiekeuzen door de kliniek.”

Peter de Bruin volgde zijn opleiding tot patholoog in het VUmc (einde 1999). Daarna werkte hij gedurende twee jaar als patholoog in het Medisch Centrum Alkmaar. In 2001 vervolgde hij zijn carrière in het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein. Naast zijn aandachtsgebieden richt zijn interesse zich met name op verbetering van de kwaliteit van diagnostiek, patiëntveiligheid en innovatie van laboratoriumtechnieken. Hij promoveerde in 1994 cum laude op T-cel non-Hodgkin lymfomen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Subspecialisatie

Publicaties