Hematopathologie

Voor internisten-hematologen verzorgen de hematopathologen van Pathologie-DNA diagnostisch onderzoek van histologisch materiaal zoals lymfklieren en beenmergbiopten. Er is een Pathologie-DNA lymfoompanel waar pathologen lymfoom casus (digitaal) aan elkaar voorleggen. Geselecteerde casus worden tevens besproken in regionale lymfoompanels regio UMCU of Radboudumc.

De hematopathologen leveren bijdrage aan:

  • Patiëntbesprekingen
  • Multidisciplinaire overleggen (MDO)
  • Lymfoompanels
  • Tumorwerkgroep Hematologie
  • Richtlijnontwikkeling
  • Wetenschappelijk onderzoek

De hematopathologen volgen nascholing op hun deelspecialistisch gebied en zijn tenminste lid van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie, Nederlandse Vereniging voor Haematopathologie (NVHP) en de European Association for Haematopathology.

Voor AIOS pathologie is het mogelijk een stage hematopathologie te volgen binnen Pathologie-DNA.

Peet Nooijen portret website 12-2022

Peet Nooijen
voorzitter

Mirthe de Boer rond

Mirthe de Boer

Michiel van den Brand 10-2021 rond

Michiel van den Brand

Peter de Bruin rond 11-2020

Peter de Bruin

Sabine Croonen 10-2022 rond

Sabine Croonen

Joost van Gorp 12-2020

Joost van Gorp

Altuna Halilovic 10-2021 rond

Altuna Halilovic

Portret foto Gijs van Leeuwen 11-2020

Gijs van Leeuwen

Jan Willem Leeuwis 10-2021 rond

Jan Willem Leeuwis