Hematopathologie uitgelicht

Hematopathologie is het specialisme binnen de pathologie dat zich bezighoudt met het diagnosticeren van ziekten van bloed, bloedvormende organen en lymfklieren. Deze diagnostiek heeft een sterk multidisciplinair karakter waarbij het combineren van informatie vanuit verschillende technieken (morfologie, immuunhistochemie, moleculaire diagnostiek) leidt tot het stellen van de juiste diagnose.
Het onderzoeksthema hematopathologie binnen Pathologie-DNA richt zich op het verbeteren van de diagnostiek van lymfklierkanker (lymfoom) door het ontwikkelen en valideren van nieuwe technieken. Met meerdere samenwerkingspartners waaronder de afdeling hematologie van het Rijnstate Ziekenhuis en het Radboudumc wordt gewerkt aan verschillende onderzoeksprojecten:

  • Betere voorspelling van het ziektebeloop bij folliculair lymfoom. Folliculair lymfoom is een van de meestvoorkomende vormen van lymfoom. Op dit moment is het erg lastig te voorspellen hoe de ziekte bij een patiënt zal verlopen. In dit project wordt onderzocht of onderzoek naar genetische mutaties in de lymfoomcellen deze voorspelling kan verbeteren.
  • Digitaal lymfoompanel. Een diagnose van lymfoom kan lastig zijn en het is bekend dat er bij bepaalde soorten van lymfoom een verhoogde kans is op verschil in diagnose tussen pathologen. Het bekijken van een lymfoom door meerdere gespecialiseerde pathologen tijdens een panelbijeenkomst kan dit probleem ondervangen, maar dit leidt vaak tot een lange wachttijd doordat het panel niet wekelijks samenkomt. De introductie van digitale pathologie, waarbij het materiaal voor meerdere pathologen tegelijk digitaal beschikbaar is, biedt een mogelijke oplossing. In dit project hebben we digitale pathologie gevalideerd voor lymfoomdiagnostiek.
  • Diffuus grootcellig B-cel lymfoom en Hodgkin lymfoom. In samenwerking met het Radboudumc zijn er meerdere projecten gericht op diffuus grootcellig B-cel lymfoom en Hodgkin lymfoom. Deze richten zich onder andere op patienten die op meerdere momenten een lymfoom hebben ontwikkeld en op de rol van het eiwit CD37 in het ontstaan van lymfoom.

Voor meer informatie: mvanderbrand@rijnstate.nl