Bot- en weke delen pathologie

Voor specialisten verzorgen de bot- en wekedelen pathologen van Pathologie-DNA diagnostisch onderzoek van botbiopten en wekedelenbiopten en – excisies.

De bot- en wekedelenpathologen leveren bijdragen aan:

  • Patiëntbesprekingen
  • Richtlijnontwikkeling
  • Wetenschappelijk onderzoek

De bot- en wekedelenpathologen volgen nascholing op hun deelspecialistisch gebied zowel nationaal als internationaal.
Ze zijn lid van het IKO weke delen tumoren en regionaal weke delen panel en European Society of Pathology (ESP): lid working group soft tissue.

Joost van Gorp 12-2020

Joost van Gorp
voorzitter

Emiel Ruijter 07-2020 rond

Emiel Ruijter

Charlotte Wetzels 10-2021 rond

Charlotte Wetzels