Dermatopathologie

Voor dermatologen, plastisch chirurgen en huisartsen verzorgen de dermatopathologen van Pathologie-DNA diagnostisch onderzoek van huidbiopten en -excisies. In 2018 organiseerden ze een bijscholingsavond met als thema ’Dermatopathologie’. In 2019 organiseerden ze een bijscholingsavond met als thema ‘Melanoom’.

De dermatopathologen leveren bijdragen aan:

  • Patiëntbesprekingen en multidisciplinaire overleggen (MDO)
  • Richtlijnontwikkeling
  • Wetenschappelijk onderzoek

De dermatopathologen volgen nascholing op hun deelspecialistisch gebied door bezoek aan nationale en internationale congressen. Ze zijn tenminste lid van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie en de Nederlandse Vereniging voor Dermatopathologie. Van elke DNA-lokatie is tenminste 1 dermatopatholoog aangesloten bij het Melanoompanel UMCU en Melanoompanel DNA.

Voor AIOS pathologie is het mogelijk een stage dermatopathologie te volgen binnen Pathologie-DNA. Het aanbod aan diagnostische materiaal is groot en gevarieerd.

Carola de Wild 07-2020 rond

Carola de Wild
voorzitter

Logo in cirkel 2021-02

Nikki Knijn

Logo in cirkel 2021-02

Monique Koopmans

Rob Koot rond 01-2020

Rob Koot

Portret foto Gijs van Leeuwen 11-2020

Gijs van Leeuwen

Portretfoto Anya Milne 11-2020

Anya Milne

Logo in cirkel 2021-02

Suzanne Mol

Peet Nooijen rond 08-2020

Peet Nooijen

Logo in cirkel 2021-02

Charlotte Wetzels

Liliande Wynaendts portretfoto 01-2021

Liliane Wynaendts