Gastro-intestinale pathologie

Voor MDL-artsen en chirurgen verzorgen de gastro-intestinale pathologen van Pathologie-DNA diagnostisch onderzoek van biopten en chirurgische resecties van oesophagus, maag, duodenum, ileum, colon en rectum. Alle pathologen zijn bevoegd om poliepen te beoordelen verwijderd in het kader van het BVO dikke darmkanker. Dr. Kuijpers is regionaal coördinerend patholoog (RCP) voor de regio zuid en pathologen bezoeken de Netwerkbijeenkomsten Darmkanker Screening.
De gastro-intestinale pathologen leveren bijdragen aan:
  • Lokaal en regionaal multidisciplinair overleg (MDO)
  • Richtlijnontwikkeling
  • Wetenschappelijk onderzoek

De gastro-intestinale pathologen volgen nascholing op hun deelspecialistisch gebied door bezoeken van nationale en internationale congressen, georganiseerd door USCAP, BDIAP, ESP, NvvP.
Ze zijn lid van European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO), Tumorwerkgroep GE (Jeroen Bosch Ziekenhuis en Bernhoven), T1 CRC werkgroep en IKNL werkgroep Gastroenterologie.

Voor AIOS bestaat de mogelijkheid tijdens hun stage in het perifere centrum het blok MDL-pathologie te volgen, met speciale aandacht voor dit deelgebied t.a.v. dagelijkse diagnostiek en besprekingen.

Carolien Bronkhorst 03-2023

Carolien Bronkhorst
voorzitter

Carmen Ambarus 10-2021 rond

Carmen Ambarus

Nicole Bulkmans website 01-2023

Nicole Bulkmans

Nikki Knijn 10-2021 rond

Nikki Knijn

Logo in cirkel 2021-02

Karel Kuijpers

Marjolein Lentjes-Beer 07-2020 rond

Marjolein Lentjes

Logo in cirkel 2021-02

Björn Lohman

Portretfoto website 12-2022

Anya Milne

Logo in cirkel 2021-02

Marc Ooft

Mihaela Raicu 10-2021 rond

Mihaela Raicu

Portret website 01-2023

Monica van Zanten