Hepatopathologie

en Hepato-pancreatico-billaire tumoren

Voor internisten en MDL-artsen die in de hepatologie zijn gespecialiseerd (hepatologen) verzorgen de hepatopathologen van Pathologie-DNA diagnostisch onderzoek van leverbiopten. In de periode van 2018-2019 werkte Prof Verheij vanuit de locatie Jeroen Bosch ziekenhuis mee aan het opzetten van deskundigheidsbevordering voor leverpathologie.
Voor tumorpathologie geldt dat levertumoren steeds vaker onder de ‘hepato-pancreatico-biliaire (HPB)’ tumoren worden geschaard. Zowel in Nieuwegein als in Den Bosch worden patiënten met deze tumoren geopereerd. Ook hier heeft prof. Verheij bijgedragen aan de deskundigheidsbevordering en zijn er samenwerkingsverbanden op wetenschappelijk gebied.

De hepatopathologen leveren bijdragen aan:

  • Patiëntbesprekingen
  • Dutch Liver Pathology Panel (DLPP)
  • Richtlijnontwikkeling
  • Wetenschappelijk onderzoek

De hepatopathologen volgen nascholing op hun deelspecialistisch gebied door het regelmatig bijwonen van het Dutch Liver Pathology Panel, het bijwonen van levergerelateerde onderwerpen op (internationale) congressen en het volgen van (internationale) cursussen op het gebied van leverpathologie. Op individuele basis zijn verdiepingsstages in het buitenland gelopen. De hepatopathologen zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie.

 

De HPB tumoren worden zowel door de hepatopathologen als door een deel van de pathologen met GE-subspecialisatie beoordeeld. De HPB-pathologen zijn lid van de pathologiewerkgroep van de DPCG en zijn van hieruit betrokken bij richtlijnontwikkeling en (multicentrisch) wetenschappelijk onderzoek. De nascholing wordt deels gecoverd door het bijwonen van het DLPP. Daarnaast worden HPB gerelateerde onderwerpen op (internationale) congressen en (internationale) cursussen op het gebied van HPB-tumoren gevolgd. Op individuele basis zijn verdiepingsstages in het buitenland gelopen.

 

Voor AIOS
Op alle drie de locaties van Pathologie-DNA zullen AIOS een stage GE-pathologie kunnen doen en in het kader van die stage ook specifiek gesuperviseerd worden door gesubspecialiseerde pathologen bij het beoordelen van leverbiopten en (zowel macro- als microscopisch onderzoek van ) HPB-tumoren.

 

Carolien Bronkhorst 03-2023

Carolien Bronkhorst
voorzitter

Nikki Knijn 10-2021 rond

Nikki Knijn

Logo in cirkel 2021-02

Karel Kuijpers

Logo in cirkel 2021-02

Björn Lohman

Portretfoto website 12-2022

Anya Milne