Cirkel audits

Audit

In totaal zijn op de locaties 33 interne audits uitgevoerd, waarvan ruim 90% van de bevindingen conform norm/voorschrift is. Er zijn verbeterpunten geconstateerd welke worden opgepakt.

Externe audits
6 Raad van Accreditatie, BVO baarmoederhalskanker en BVO darmkanker.
3 externe audits konden niet doorgaan vanwege corona/planning van auditoren.

Alle locaties zijn ISO 15189 geaccrediteerd. We hebben van externen complimenten gekregen over het feit dat de kwaliteit aantoonbaar in de dagelijkse werkzaamheden verweven is.

In totaal zijn 6 afwijkingen geconstateerd, en 4 zwaarwegende adviezen welke vrijwel allemaal in de 1e ronde zijn opgelost. En 2 opmerkingen / verbeterpunten ten behoeve van een aanvragend specialisme.

Er zijn 157 rondzendingen geweest;
Meer dan 90% van de uitslagen is optimaal tot goed. 1 verbetermaatregel is getroffen voor een immunologische kleuring.

Terug naar jaarverslag 2021 Pathologie-DNA