Cirkel digitale pathologie

Digitale pathologie en kunstmatige intelligentie

Digitale pathologie

Pathologie-DNA is wat betreft histologische onderzoeken 100% digitaal.

Op 1 van de 3 ziekenhuislocaties is het Laboratorium management systeem geïmplementeerd dat vanaf voorjaar 2022 voor alle locaties gelijk gaat zijn. Een belangrijke voorwaarde om pathologie volledig digitaal te maken.

In 2022 wordt een architectuur en aansluitend een programma van eisen opgesteld op basis waarvan een omgeving voor de pathologen kan worden geselecteerd. De intentie is om in 2022 tot een leveranierskeuze te komen en waar mogelijk al aan te vangen met de implementatie van het gekozen product. De pathologen kunnen daardoor locatie onafhankelijk werken en elkaars expertise optimaal benutten.

Kunstmatige intelligentie

Subsidie is verkregen om in Nieuwegein met kunstmatige intelligentie de mamma care (Her2 traject) te verbeteren.  Het project start in 2022.