Cirkel introductie

Introductie

In 2021 hebben we grote vorderingen gemaakt met de digitalisering van de microscopische beelden en het laboratorium management systeem. Op alle drie locaties worden alle coupes digitaal aangeboden aan de pathologen. Daarnaast is op alle locaties het laboratorium management systeem LMS 5.0 (POEMA is een module binnen LMS) aanwezig. Dit maakt het mogelijk om in de volgende jaren de drie lokale LMS’en aan elkaar te koppelen waardoor de pathologen gezamenlijk de gehele praktijk voeren en casuïstiek onderling (onafhankelijk van de locatie) kunnen verdelen naar subspecialisatie. Om dit doel te bereiken is de afgelopen jaren ook het gehele kwaliteitssysteem Pathologie-DNA vanuit de 3 lokaties vormgegeven. Hierbij is een gezamenlijk taakopvolging- en documentbeheer systeem voor Pathologie-DNA geimplementeerd en worden de 3 lokaties in april 2022 gezamenlijk door de Raad voor Accreditatie geaudit. In 2021 zijn de apparatuurlijn en consumable keuzes van de 3 lokaties verder op elkaar afgestemd, ook ter ondersteuning van het locatie-onafhankelijk uitvoeren van de diagnostiek. In navolging van de implementatie van het ROCA panel is de moleculaire diagnostiek uitgevoerd conform de veranderingen in de oncologische richtlijnen. In 2021 hebben alle locaties de ISO audit met goed gevolg doorlopen. Dat geldt ook voor de audits samenhangend met de diagnostiek van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (locatie ’s-Hertogenbosch) en dikke darm kanker (alle locaties).

Terug naar jaarverslag 2021 Pathologie-DNA