Cirkel leveranciersbeoordelingen

Leveranciersbeoordelingen

Ongeveer 50 medewerkers werkzaam in diverse disciplines op de drie locaties van Pathologie-DNA hebben gezamenlijk 21 leveranciers beoordeeld. Hiermee hebben we goede informatie over het functioneren van de leveranciers. Met deze informatie bepalen we in de managementteam overleggen of en welke vervolgstappen er nodig zijn.
We gaan dit jaar in gesprek met 7 leveranciers. Tijdens dit evaluatiegesprek gaan we bespreken hoe verbeterpunten te realiseren zijn. Uit de beoordelingen is naar voren gekomen dat we van 1 leverancier afscheid gaan nemen.

Terug naar jaarverslag 2021 Pathologie-DNA