Cirkel overlegstructuren

Overlegstructuren

Pathologen zijn voor diagnostiek en consultatie beschikbaar tijdens werkdagen en hebben een dienstregeling voor de andere dagen.

Multidisciplinair Diagnostiek Overleg
Pathologen zijn beschikbaar voor MDO’s en nemen fysiek deel of videoconferencing. De wijze van deelname (frequentie, aanwezigheid bij specifieke casus, etc) vindt in onderling overleg plaats tussen de vakgroepvertegenwoordigers van de drie locaties.

Tumorboard
Er vinden met regelmaat refereeravonden plaats met diverse specialismen voor kennisuitwisseling. Helaas zijn deze door corona uitgesteld naar 2022.

Terug naar jaarverslag 2021 Pathologie-DNA