Cirkel missie en kernwaarden

Missie, visie en kernwaarden

Missie

Richtinggevende diagnostiek. Pathologie-DNA biedt tijdige en hoogwaardige diagnostiek aan medische professionals, zodat zij samen met hun patiënt de juiste behandelplannen kunnen maken.

Visie

We kennen onze medische collega’s, hun grote verantwoordelijkheden en hun specifieke behoeften. Wij richten ons daarnaar en leveren wat nodig is om hen te faciliteren in hun professie.
Het leveren van goede en betaalbare zorg in combinatie met voortdurend verbeteren van processen, participeren in onderzoek en opleiding is onze dagelijkse praktijk.
We zijn en blijven up-to-date door alert te reageren op nieuwe technieken en deze efficiënt toe te passen binnen onze organisatie. We hebben de organisatiegrootte om te kunnen subspecialiseren, efficiënt te opereren en actief te innoveren; we geven richting aan het vakgebied.

Kernwaarden

Nabijheid, tijdigheid en kwaliteit.