Audits 2022

Audits

Op de laboratoria van Pathologie-DNA zijn in totaal 68 interne audits uitgevoerd waarbij verbeterpunten zijn geconstateerd en opgepakt. Voor het eerst zijn de audits middels digitale vragenlijsten in Zenya uitgevoerd. Dit werd heel positief ervaren.

Daarnaast hebben externe audits plaatsgevonden van de Raad van Accreditatie, Bevolkingsonderzoek Darmkanker en Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker. Hierbij zijn enkele afwijkingen geconstateerd en vrijwel direct opgelost, ofwel de effectiviteit van de oplossing moet tijdens de volgende audit worden aangetoond.

Terug naar overzicht jaarverslag 2022