Beoordeling Leveranciers 2022

Beoordeling leveranciers

In totaal zijn 19 leveranciers beoordeeld die zeer belangrijk zijn voor onze hoogwaardige en tijdige diagnostiek, en/of die een belangrijke financiële impact hebben.
Vele medewerkers hebben goede input gegeven om de kwaliteit te kunnen monitoren, en waar nodig op bij te kunnen sturen. Met maar enkele leveranciers is een evaluatiegesprek noodzakelijk; het merendeel biedt een hoge kwaliteit van dienstverlening.

Terug naar overzicht jaarverslag 2022