Digitale pathologie 2022

Digitale pathologie

  • LMS is operationeel op alle drie locaties. Een belangrijke voorwaarde om pathologie volledig digitaal te maken. Om dit verder te optimaliseren zal in 2023 op iedere locatie dezelfde versie van LMS geïmplementeerd worden. Er is een verkennend onderzoek gedaan op basis waarvan een programma van eisen kan worden opgesteld voor de pathologenomgeving.
  • De architectuur voor digitale pathologie omgeving voor KMBP'ers en Pathologen is nader uitgewerkt.
  • De intentie is om in 2023 tot een leverancierskeuze te komen en waar mogelijk al aan te vangen met de implementatie van het gekozen product. De pathologen kunnen daardoor locatie onafhankelijk werken en elkaars expertise optimaal benutten.
  • Werken over de locaties heen: De werkzaamheden binnen de locaties zijn steeds meer verweven met elkaar. Er zijn stappen gemaakt om de werkprocessen binnen de locaties hetzelfde in te richten. Voor verschillende projecten lopen locatie-overstijgende onderzoeken en zijn werkgroepen actief.

Innovaties

  • Artificial Intelligence (AI)
    In 2022 zij we begonnen met het onderzoeken van de mogelijkheid om AI in te zetten in de borstkankerketen. Enerzijds om de diagnose te versnellen voor de patiënt en anderzijds om kosten te besparen.
    Daarnaast verkent Pathologie-DNA  de mogelijkheden van AI op basis van ervaringen met de scanner en algoritmes van Roche en Xyall. Bij goed gevolg gaan we dit implementeren op (1 van de) Pathologie-DNA locaties.
  • We zijn gestart met het ontwikkelen van een standaard werkwijze voor projectmanagement Pathologie-DNA met eenduidige formats en aanpak. Tevens maken we laagdrempelig  inzichtelijk welke projecten en initiatieven er zijn om te kunnen monitoren en sturen.

Terug naar overzicht jaarverslag 2022