ICT 2022

ICT

  • De update van het Laboratorium Management Systeem (LMS) versie 5 is voor Rijnstate gerealiseerd.
  • Het contract met Philips voor scanners is verlengd tot 2025 voor alle laboratoria.
  • Het BI onderzoek naar borstkanker keten in Rijnstate is gestart, om te kijken of o.b.v. het OK programma de personele inzet op het PA laboratorium kan worden ingeschat, de prioritering in snelheid van diagnostiek en dat de aanvrager kan zien wanneer de uitslag te verwachten is.
  • Voor het Diakonessenhuis is het Digitaal order management gerealiseerd.
  • We zijn gestart met de harmonisatie van management rapportages van Pathologie-DNA.

Terug naar overzicht jaarverslag 2022