Meldingen 2022

Meldingen

Het aantal VIM meldingen en klachten laat dezelfde trend zien als 2021.
We leren van VIM meldingen door ze allemaal te analyseren: wat zijn de oorzaken? Wat zijn gerichte verbeteracties? Dit gebeurt door een team van deskundigen. Sommige incidenten betreffen niet alleen het PA laboratorium. In dat geval vindt analyse plaats in samenwerking met andere specialismen.

We leren van klachten en analyseren ze allemaal. Dat gebeurt door een team van vakinhoudelijke deskundigen. Belangrijke uitkomsten of leerpunten worden gecommuniceerd met de afdeling(en).

Terug naar overzicht jaarverslag 2022