Missie en visie 2022

Missie en kernwaarden

Missie
Pathologie-DNA draagt actief bij aan het opstellen van het beste individuele behandelplan voor iedere patiënt, door het aanbieden van tijdige, hoogwaardige diagnostiek en adviezen aan medisch professionals.

Visie
Een juiste diagnose geeft richting voor een effectieve behandeling. Zeker in een tijd waarbij therapieën steeds gerichter en persoonlijker worden is een exacte diagnose van grote invloed op het uiteindelijke behandelresultaat. Een juiste en tijdige diagnose levert ook niet-medische waarde op voor de patiënt; minder onzekerheid en een mogelijkheid gericht informatie op te doen om samen met de arts te komen tot een optimaal behandelplan. Juiste diagnostiek is daarmee van grote waarde voor de patiënt en de professional.

We kennen onze medische collega’s, hun grote verantwoordelijkheden en hun specifieke behoeften. Wij richten ons daarnaar en leveren wat nodig is om hen te faciliteren in hun professie. We hebben een actieve dialoog en maken heldere afspraken zodat we op elkaar kunnen rekenen.

We voelen ons verantwoordelijk voor goede en betaalbare zorg in brede zin en werken daarom voortdurend aan verbetering, participeren in onderzoek en opleiding en blijven onszelf uitdagen. We zijn en blijven up-to-date door alert te reageren op nieuwe technieken en deze efficiënt toe te passen binnen onze  organisatie. We hebben de organisatiegrootte om te kunnen subspecialiseren, efficiënt te opereren en actief te innoveren; we geven richting aan het vakgebied.

Pathologie-DNA is een samenwerkingsverband van de laboratoria voor Pathologie van de ziekenhuizen Jeroen Bosch, St. Antonius, Rijnstate en de pathologen verenigd in  Pathologie-DNA B.V.

Terug naar overzicht jaarverslag 2022