Moleculaire diagnostiek 2022

Moleculaire diagnostiek

Patiënten met kanker krijgen state-of-the-art moleculaire diagnostiek m.b.t. hun DNA en RNA profiel in relevante biomarkers, waarbij in korte tijd een precieze uitslag komt met een gericht behandeladvies. Naast uitbreiding van bestaande diagnostiek is ook gestart met HRR analyse (waaronder BRCA1/2). In vervolg van eerder liquid biopsie onderzoek bij longkanker patiënten, is deze nu geïmplementeerd in de routine diagnostiek.

Pathologie-DNA continueert de moleculaire diagnostiek op gebied van Klinische Chemie en Farmacogenetica op locatie JBZ.

In 2023 zal Pathologie-DNA zich gaan oriënteren op toekomstbestendige DNA en RNA diagnostiek middels NGS. Tevens zullen nieuwe NGS panels geïmplementeerd worden zoals een specifiek  500+ genenpanel ikv (DRUP-) trial inclusie. In kader van HPV-BVO zal een nieuw, volledig geautomatiseerd HPV analyse platform en computer ondersteund cytologie screening geïmplementeerd worden.

Terug naar overzicht jaarverslag 2022