Wetenschap 2022

Wetenschap en onderzoek

Binnen Pathologie-DNA bestaat de mogelijkheid om kleine projecten te financieren vanuit het project voor R&D pilotprojecten. In 2022 zijn er drie voorstellen gehonoreerd:

  • Immunohistochemie in sarcoidose
  • MUC5B in idiopatische longfibrose
  • NTRK immunhistochemie

Er is een samenwerkingsproject met MLA diagnostics afgerond. Hierin werd een nieuwe prognostische test voor melanoom gevalideerd.

In 2022 is een samenwerking gestart met AioSyn. De samenwerking is gericht op de ontwikkeling van artificiële intelligentie (AI) voor diagnostische toepassing in de pathologie. Voor deze samenwerking is een EFRO subsidie toegekend.

Onderzoeksspeerpunten en beschikbare subsidies in de verschillende ziekenhuis van Pathologie-DNA zijn geïnventariseerd.

Terug naar overzicht jaarverslag 2022