Apparatuur 2022

Apparatuur

We oriënteren ons op het automatiseren van de werkzaamheden op het laboratorium en volgen hierin de nieuwe ontwikkelingen.

Verder hebben we als samenwerkingsverband inkoopvoordeel weten te realiseren voor nieuwe doorvoermachines op alle drie de locaties. Deze machines vormen een belangrijk onderdeel voor de bewerking van het weefsel, in voorbereiding op het maken van coupes en digitale beelden, ter beoordeling voor de patholoog.

In 2023 hebben wij ons in het bijzonder georiënteerd op het vervangingstraject van de scanners. Dat zijn de apparaten die digitale beelden maken. Gekeken wordt of deze apparaten naast weefsel (histologie) ook de cellen (cytologie) kunnen verwerken. De business case en het aanschaftraject volgt in het nieuwe jaar.

Tot slot zijn we bezig met het aanschaffen van nieuwe apparatuur (sequencers) voor de moleculaire diagnostiek.

 

Teug naar overzicht jaarverslag 2023