Audits 2022

Audits

Op de laboratoria van Pathologie-DNA zijn vele interne audits uitgevoerd, waarbij verbeterpunten zijn geconstateerd en in behandeling zijn genomen. Voor het eerst zijn de audits door middel van digitale vragenlijsten in Zenya uitgevoerd. Dit werd als positief ervaren.

Daarnaast hebben externe audits plaatsgevonden door de Raad voor Accreditatie i.h.k.v. de ISO:15189, de screeningsorganisatie m.b.t. het bevolkingsonderzoek darmkanker en bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Hierbij zijn enkele afwijkingen geconstateerd en vrijwel direct opgelost. De effectiviteit van de oplossing moet tijdens de volgende audit worden aangetoond.

 

Terug naar overzicht jaarverslag 2023