Beoordeling Leveranciers 2022

Beoordeling leveranciers

In totaal zijn 15 leveranciers beoordeeld die zeer belangrijk zijn voor onze hoogwaardige en tijdige diagnostiek en/of die een belangrijke financiële impact hebben.

Vele medewerkers hebben goede input gegeven om de kwaliteit te kunnen monitoren, en waar nodig op kwaliteit te kunnen sturen. Dit nemen we mee in de gesprekken die met leveranciers plaatsvinden.

 

Terug naar overzicht jaarverslag 2023