Digitale pathologie 2022

Digitale pathologie

Pathologie-DNA werkt bijna volledig digitaal en heeft apparatuur die dat kan realiseren voor histologisch onderzoek. Een voorwaarde om volledig digitaal te kunnen werken over de locaties heen, waarbij de pathologen elkaars expertise optimaal kunnen benutten, is eenzelfde versie implementeren van het Laboratorium Management Systeem (LMS) op alle DNA locaties. Daarnaast hebben we een verkennend onderzoek gedaan voor een digitale pathologie omgeving voor KMBP-ers en pathologen. Op basis hiervan is een programma van eisen opgesteld en de architectuur bedacht.

De werkprocessen worden zoveel mogelijk binnen de locaties hetzelfde ingericht,  zodat dat het werken over de locaties heen mogelijk maakt. Hiervoor lopen verschillende projecten en locatie-overstijgende onderzoeken, waarin onze Pathologie-DNA werkgroepen heel actief in zijn.

 

Innovaties

Artificial Intelligence (AI)
Pathologie-DNA heeft een samenwerking met de start-up onderneming Aiosyn, voortkomend uit een onderzoeksgroep van het Radboudumc, welke AI ontwikkelt voor pathologie.

In 2023 zijn we gestart met het AIRAT - Artificiële Intelligentie voor Reproduceerbare Analyse van Tumorgroei – een project waarin de validatie van AI en ook het trainen van AI plaatsvindt voor diagnostisering (m.n. bij mamma carcinomen), dat met behulp van Europese subsidie (Efro) verkregen is. Het project loopt t/m december 2025.

Het doel van dit project is een snellere en accuratere diagnostiek voor patiënten met borst- en huidkanker door ontwikkeling en commercialisatie van AI algoritme.

Daarnaast verkent Pathologie-DNA meerdere mogelijkheden van AI, welke kansrijk zijn, en aan welke initiatieven we een bijdrage willen leveren in de ontwikkeling ervan.

 

Terug naar overzicht jaarverslag 2023