Kwaliteit 2022

Kwaliteit

Kwaliteit is één van onze kernwaarden. Alle locaties van Pathologie-DNA zijn ISO:15189 geaccrediteerd en volgen de richtlijnen van de NVVP. Ook de moleculaire diagnostiek voldoet grotendeels aan de recentelijk gepubliceerde ‘Kwaliteitsstandaard Organisatie van moleculaire pathologie diagnostiek in de oncologie’.

De pathologen werkzaam binnen Pathologie-DNA nemen actief deel aan landelijke werkgroepen en hebben zitting in diverse commissies. De resultaten en besluiten in deze werkgroepen en commissies worden geïmplementeerd in onze werkprocessen.

De (opleidings)visitaties, welke periodiek op de locaties plaatsvinden, geven goed inzicht in de kwaliteit en veiligheid en verbeterkansen.

 

Terug naar overzicht jaarverslag 2023